Thomas Bertram

Nyuddannet landmand vil effektivisere økologisk produktion

Thomas Bertram

28. april, 2017

Som nyuddannet så Thomas Bertram størst uudnyttet potentiale i økologisk produktion. Men arbejdsgangene i økologisk soproduktion kan være fysisk hårde og tidskrævende i forhold til konventionel produktion. Derfor har han udviklet en faringsvogn, der kan effektivisere arbejdsgangene – samtidig med at han opstarter økologisk produktion på den eksisterende bedrift i Jerslev, som han i 2016 overtog.

Om virksomheden

Thomas Bertram blev uddannet som landmand i 2016, og efter at være vokset op på en gård, var han motiveret til selv at etablere sig som landmand. Samme år købte han en tidligere svinebedrift, hvor der ikke havde været grise på gården i seks år. Det var derfor en stor dag, da der igen kom søer i stalden i november 2016. Men bedriften skulle ikke drives videre i samme spor.

”Mens konventionel svineproduktion er så optimeret, som det næsten kan blive i Danmark, er der store muligheder for at udvikle økologisk produktion. Og som nyuddannet ville jeg gerne prøve at gøre tingene bedre, end man allerede gør. Så derfor valgte jeg at starte en økologisk produktion op. Her er et stort uudnyttet potentiale,” siger Thomas Bertram.

Han købte landbrugsbedriften i Jerslev og startede den økologiske produktion op allerede et halvt år efter, han var færdiguddannet som landmand. Den tidligere ejer er blevet boende på gården, indtil produktionen er godt i gang, så de to landmænd kan have en konstruktiv overgangsfase, hvor erfaringerne frivilligt kan gå i arv.

Mens konventionel svineproduktion er så optimeret, som det næsten kan blive i Danmark, er der store muligheder for at udvikle økologisk produktion."

Udfordring

Når man avler økologiske smågrise, går søerne på marken, og det giver nogle mere tidskrævende og omfattende arbejdsgange. Normalt ligger søerne én og én i hytter med sine smågrise, og det kræver, at landmanden skal meget rundt. Thomas Bertram havde imidlertid ambitionen om at effektivisere arbejdsgangene, så han kan drive bedriften på egen hånd og få en større omsætning. Derfra kom idéen til en faringsvogn, hvor fire søer kan ligge sammen i hver sit afluk, så de kan fodres og passes samlet, hvor forholdene er bedre for smågrisene, og hvor arbejdsstillingerne er bedre simpelthen fordi, loftet er højere, så landmanden kan stå oprejst.

”Jeg bruger jo selv vognen nu, og det gør, at min tid bliver brugt mere effektivt. Min ambition er, at vognen skal udbredes meget mere, så økologiske svin bliver meget mere konkurrencedygtige. Og det håber jeg jo at kunne skabe en god forretning på,” siger Thomas Bertram.

Vognen er allerede sat i produktion med en lokal samarbejdspartner.

Andre cases

Maistic

Dansk virksomhed sender plastfrit i indkøbskurvene

Allerede før plastforurening og mikroplast kom på den globale dagsorden skabte Maistic Bio Group plastfri alternativer. Hovedfokus er på produkter til den daglige husholdning til priser, der gør dem supermarkedsvenlige og tilgængelige for os alle sammen. Med dét samt specialiseringen i komposterbart bioplast til produkter og emballage har virksomheden været med til at sætte plast og ikke mindst løsningerne på dagsordenen. Vækstfonden har medfinansieret Maistic.

QuickOrder
QuickOrder

Digitalisering og machine learning skal løfte restauranter

Odense-baserede QuickOrder har med deres digitale løn- og kassesystem indtaget restaurationsbranchen. Målet er at skabe en platform, som bl.a. gennem machine learning skal indsamle data om kunderne, så den enkelte restaurant kan tages til det næste niveau...

Hopspots
Hopspots

Børn skal lære mens de leger

Danske Hopspots vil udvikle børns læring mens de leger – også i skoletiden. Derfor har de udviklet et interaktivt læringsværktøj netop til skoler og institutioner, som kobler interaktivitet med bevægelse. Hopspots har fået finansiering fra Vækstfonden.