Thinghøjgaard

Gårdejer på rekordtid med Etableringslån

Thinghøjgaard

20. april, 2017

Christian Børgesen er selv vokset op på en gård, og det har altid været hans drøm at blive ejer af sin egen kvægbedrift. Men det er både dyrt og besværligt at starte et nyt landbrug op fra bunden. Derfor greb han muligheden, da den bød sig, og købte den driftsklare malkeproduktion Thinghøjgaard i Tjele. Som førstegangskøber af en gård var det svært for Christian Børgesen at skaffe finansiering fra banken, men med et Etableringslån og et Vækstlån fra Vækstfonden blev købet gennemført på en måned

Om virksomheden

Christian Børgesen er uddannet landmand med overbygningerne produktionsleder og virksomhedsledelse. Da han overtog Thinghøjgaard, havde han allerede flere års erfaring i branchen, men i september 2016 øjnede han muligheden for at realisere sit livs drøm om at blive herre over eget landbrug. Thinghøjgaard er en mælkeproduktion med 200 køer og 170 hektar jord. Da Christian Børgesen overtog landbruget, var det driftigt, og der medfulgte næsten nyt maskineri. Derfor kunne han tage fat på arbejdet med det samme, og fortsætte en mælkeproduktion på 1,8 mio. kg. om året uden først at skulle købe det nødvendige udstyr.

Jeg plejer at sige, at hvis man gør sit forarbejde og altid har en plan b, kan alting lykkes – det har også virket denne gang"

Udfordring

Det kan være svært at skaffe finansiering til et landbrug, og især hvis man er førstegangskøber, da man derfor sjældent kan fremvise sine tidligere resultater og måske heller ikke kommer med egenkapital fra tidligere investeringer. Udover at finansiere gårdkøbet ville han også gerne investere i udvidelse af bedriften med ca. 50 køer, forbedre deres velfærdsforhold samt investere i en ekstra malkerobot. Det vidste Christian Børgesen ville blive svært på forhånd, da han ansøgte om lån fra banken. Men her kunne et Etableringslån fra Vækstfonden hjælpe, fordi det netop er målrettet førstegangskøbere af landbrugsejendomme og kan hjælpe banken med at afdække en del af risikoen. Christian Børgesen var godt forberedt og lagde sig i selen for hurtigst muligt at få sendt forretningsplan, budget og ansøgning til Vækstfondens landbrugsteam. Dermed tog kun fire uger fra, at Christian Børgesen havde første møde med Vækstfonden, til at han havde fundet en passende finansieringsløsning. Det betød, at han kunne flytte ud på gården blot et par måneder efter første gang, han besøgte den.

”Processen har krævet en stor indsats fra min side, og der har været meget arbejde i at få budget, forretningsplan og alt det på plads. Men derfor kunne Vækstfonden også hurtigt komme med finansieringen. Jeg plejer at sige, at hvis man gør sit forarbejde og altid har en plan b, kan alting lykkes – det har også virket denne gang, ” siger Christian Børgesen, ejer af Thinghøjgaard.

Andre cases

International Bag Industry

Nye maskiner sikrer mere effektiv og miljøvenlig produktion af plastposer

Med en Vækstkaution kunne International Bag Industry forny produktionsapparatet med nye og mere effektive maskiner.

Innovaid

Bedre livskvalitet for handikappede med interaktive hjælpemidler

En dansk ingeniør fra Aarhus har udviklet en ny type interaktive hjælpemidler, der forbedrer mobiliteten hos fysisk handikappede..

Icebreaker
Icebreaker

Nordjysk virksomhed vil gøre isterninger til en millionforretning

Den aalborgensiske virksomhed Icebreaker har udviklet en patenteret teknologi, der gør det hurtigt og let at lave isterninger. Visionen er at revolutionere den måde, vi producerer isterninger