Thinghøjgaard

Gårdejer på rekordtid med Etableringslån

Thinghøjgaard

20. april, 2017

Christian Børgesen er selv vokset op på en gård, og det har altid været hans drøm at blive ejer af sin egen kvægbedrift. Men det er både dyrt og besværligt at starte et nyt landbrug op fra bunden. Derfor greb han muligheden, da den bød sig, og købte den driftsklare malkeproduktion Thinghøjgaard i Tjele. Som førstegangskøber af en gård var det svært for Christian Børgesen at skaffe finansiering fra banken, men med et Etableringslån og et Vækstlån fra Vækstfonden blev købet gennemført på en måned

Om virksomheden

Christian Børgesen er uddannet landmand med overbygningerne produktionsleder og virksomhedsledelse. Da han overtog Thinghøjgaard, havde han allerede flere års erfaring i branchen, men i september 2016 øjnede han muligheden for at realisere sit livs drøm om at blive herre over eget landbrug. Thinghøjgaard er en mælkeproduktion med 200 køer og 170 hektar jord. Da Christian Børgesen overtog landbruget, var det driftigt, og der medfulgte næsten nyt maskineri. Derfor kunne han tage fat på arbejdet med det samme, og fortsætte en mælkeproduktion på 1,8 mio. kg. om året uden først at skulle købe det nødvendige udstyr.

Jeg plejer at sige, at hvis man gør sit forarbejde og altid har en plan b, kan alting lykkes – det har også virket denne gang"

Udfordring

Det kan være svært at skaffe finansiering til et landbrug, og især hvis man er førstegangskøber, da man derfor sjældent kan fremvise sine tidligere resultater og måske heller ikke kommer med egenkapital fra tidligere investeringer. Udover at finansiere gårdkøbet ville han også gerne investere i udvidelse af bedriften med ca. 50 køer, forbedre deres velfærdsforhold samt investere i en ekstra malkerobot. Det vidste Christian Børgesen ville blive svært på forhånd, da han ansøgte om lån fra banken. Men her kunne et Etableringslån fra Vækstfonden hjælpe, fordi det netop er målrettet førstegangskøbere af landbrugsejendomme og kan hjælpe banken med at afdække en del af risikoen. Christian Børgesen var godt forberedt og lagde sig i selen for hurtigst muligt at få sendt forretningsplan, budget og ansøgning til Vækstfondens landbrugsteam. Dermed tog kun fire uger fra, at Christian Børgesen havde første møde med Vækstfonden, til at han havde fundet en passende finansieringsløsning. Det betød, at han kunne flytte ud på gården blot et par måneder efter første gang, han besøgte den.

”Processen har krævet en stor indsats fra min side, og der har været meget arbejde i at få budget, forretningsplan og alt det på plads. Men derfor kunne Vækstfonden også hurtigt komme med finansieringen. Jeg plejer at sige, at hvis man gør sit forarbejde og altid har en plan b, kan alting lykkes – det har også virket denne gang, ” siger Christian Børgesen, ejer af Thinghøjgaard.

Andre cases

Jacob Bjerrum
Jacob Bjerrum

Mælkeproduktion gennemfører generationsskifte med finansiering fra Dansk Landbrugskapital

Ved Fårup ved Randers har Jacob Bjerrum overtaget familiegården Lundbjerggaard med finansiering fra Dansk Landbrugskapital. Landmanden stod over for en række investeringer og et generationsskifte for at forsætte produktionen. Med hjælp fra Dansk Landbrugskapital kom både ejerskifte og finansiering på plads.

Reform

Dansk køkkenfirma indtager verdensscenen

Den danske virksomhed Reform er rykket direkte fra idéfasen i et kælderlokale og ud på den internationale scene. Bag brandet står makkerparret Jeppe Christensen og Michael Andersen. De havde en vision om at skabe et kvalitetskøkken til en pris alle kan være med på. Med stor succes i USA og Europa har Reform skabt et internationalt brand fra dag ét. Vækstfonden er med som finansieringspartner.

Jydsk Aluminium Industri

Kapitaltung produktion styrket af bedre bankvilkår

Når Jydsk Aluminium Industri starter en ny produktion op, kræver det store investeringer, der udfordrer virksomhedens finansielle vilkår. Et Ansvarligt lån fra Vækstfonden styrkede virksomhedens soliditet. Og lånet blev derfor en løftestang for bedre vilkår i banken og 100 pct. opbakning til at fortsætte vækstplanerne.