Kuhr Hedegaard

Landbrug tager hul på gasfyldt fremtid

26. marts, 2016

Efter mere end 65 år med malkekvæg vil Kuhr Hedegård nu udvide bedriften med et gårdbiogasanlæg, men det har været svært at skaffe den nødvendige finansiering af det helt nye forretningsområde. Nu er økonomien kommet på plads ved hjælp af bl.a. et Vækstlån fra Vækstfonden og en 10-årig aftale med Arla, som sikrer afsætningen af den fremtidige gasproduktion.

Om virksomheden

Da Henry Kuhr tilbage i 1973 købte Hedegård ved Rødkærsbro lidt syd for Viborg, fulgte der en mindre malkebesætning med. Siden da er bedriften vokset kraftigt og består i dag af cirka 550 hektar jord og 530 årskøer.

I 2000 blev den ældste søn Michael en del af ledelsen, og i 2009 fulgte lillebror Heine efter. Lige siden begyndelsen har Kuhr-familien haft øje for nye måder at forbedre og effektivisere driften – også når det gælder miljø og dyrevelfærd. For cirka 10 år siden byggede man således en rund kostald med malkecenter placeret i midten for at forbedre overblik og logistik, ligesom gården har sin egen vindmølle.

Allerede for flere år siden begyndte Henry Kuhr at overveje mulighederne for at opbygge et biogasanlæg, som kunne benytte og forædle gylleproduktionen fra de mange køer – ikke mindst med inspiration fra nabogårdens biogasanlæg, som ejes af Michaels fætter. Men det har været en lang proces at få de nødvendige tilladelser og finansieringen på plads.

Én ting er jo den biogas, vi får produceret, men samtidig er restproduktet langt bedre."

Udfordring

Trods en forventet tilbagebetalingstid på få år skulle det således vise sig at være særdeles vanskeligt at sikre finansieringen via de traditionelle pengeinstitutter, som tøvede med at medfinansiere et helt nyt forretningsområde for Kuhr Hedegård. I første omgang betød det, at biogasprojektet måtte udsættes i flere måneder, indtil man, gennem Dansk Energirådgivning, blev henvist til Vækstfonden. 
Her lykkedes det at få bevilget et Vækstlån, som gjorde det muligt at sætte gang i byggeriet. Samtidig har det nærliggende Arla-mejeri forpligtet sig til at modtage den biogas, Kuhr Hedegård producerer de næste ti år – til en pris, som er fastsat de første fem år.

”Det har været en både god og positiv proces, efter vi begyndte at snakke finansiering med Vækstfonden, som heldigvis godt kunne se den sunde fornuft i et biogasprojekt som vores. Én ting er jo den biogas, vi får produceret, men samtidig er restproduktet langt bedre at sprede på markerne end almindelig gylle. Så der er gevinst på flere fronter,” siger Michael Kuhr, medejer af Kuhr Hedegård og projektleder på biogasprojektet.

Andre cases

International Bag Industry

Nye maskiner sikrer mere effektiv og miljøvenlig produktion af plastposer

Med en Vækstkaution kunne International Bag Industry forny produktionsapparatet med nye og mere effektive maskiner.

Innovaid

Bedre livskvalitet for handikappede med interaktive hjælpemidler

En dansk ingeniør fra Aarhus har udviklet en ny type interaktive hjælpemidler, der forbedrer mobiliteten hos fysisk handikappede..

Icebreaker
Icebreaker

Nordjysk virksomhed vil gøre isterninger til en millionforretning

Den aalborgensiske virksomhed Icebreaker har udviklet en patenteret teknologi, der gør det hurtigt og let at lave isterninger. Visionen er at revolutionere den måde, vi producerer isterninger