Jørn Ditlevsen

Plads til flere smågrise

Jørn Ditlevsen

12. november, 2014

Svineproducent Jørn Ditlevsen ville udvide sin bedrift. Med et Vækstlån fik han mulighed for at købe endnu en landbrugsejendom og modernisere to svinestalde. Nu har han plads til yderligere 400 søer og kan øge sin produktion af smågrise med omkring 40 pct.

Om virksomheden

Jørn Ditlevsen ejer og driver en større moderne produktion af 30 kg-smågrise ved landsbyen Janderup vest for Varde. Smågrisene kommer fra en sygdomsfri besætning, og de har derfor et særligt fint blåt kvalitetsstempel, der gør dem lettere at afsætte til en god pris. Når grisene når en størrelse på 30 kg, bliver de solgt videre til andre landmænd, der feder dem op, inden de sendes videre til slagteriet. Bedriften eksporterer 100 pct.

Vækstlånet var afgørende i forhold til at få finansieringen på plads"

Udfordring

I 2013 fik Jørn Ditlevsen mulighed for at udvide med en ny klimastald. I en klimastald skal der konstant være en særlig temperatur, så smågrisene får de bedste forudsætninger for at trives. Landejendommen, hvor klimastalden skulle etableres, måtte derfor totalrenoveres. Jørgen Ditlevsens bank var med på planerne om at udvide bedriften, men med det store finansieringsbehov blev det nødvendigt for banken, at nogle andre påtog sig den yderste risiko. Løsningen blev et Vækstlån fra Vækstfonden. Jørn Ditlevsen fik med det nye anlæg plads til ca. 1.600 årssøer i alt og ca. 400 flere søer end tidligere. Det har sat skub i produktionen, der er gået fra 36.000 30-kg smågrise til 50.000. 

"Vækstlånet var afgørende i forhold til at få finansieringen til at falde på plads. I disse tider er det svært at foretage store investeringer inden for landbrug uden at have Vækstfonden med," siger Jørn Ditlevsen, gårdejer.