Forward Pharma

Største biotek-kapitalrejsning på børsen i ti år

27. februar, 2015

Den danske biotekvirksomhed Forward Pharma udvikler et nyt globalt lægemiddel til behandling af patienter med svær psoriasis og multipel skerose, som ser ud til at have færre bivirkninger end de tilsvarende lægemidler på markedet. Med kapital fra danske venturefonde, en amerikansk biotekfond og en historisk stor kapitalrejsning på børsen i New York i 2014 er der udsigt til, at lægemidlet nu kan komme igennem de sidste store kliniske forsøg, inden det rammer markedet.

Forward Pharma udvikler et lægemiddel til behandling af en række kroniske sygdomme, der opstår fordi immunforsvaret ikke virker optimalt. Virksomheden blev etableret i 2005 i forbindelse med, at forskere identificerede et stort potentiale i stoffet DMF, der i mere end 50 år var blevet brugt til behandling af psoriasispatienter i Tyskland. Forward Pharma iværksatte patentering af stoffet i en særlig formulering i både Europa og USA. I dag udvikler selskabet sit nye, lovende lægemiddel, der kan vise sig at have færre bivirkninger end de tilsvarende eksisterende DMF-lægemidler på markedet, til patienter med bl.a. psoriasis og multipel sklerose.

”I 2010 til 2012 gennemførte vi et af de største psoriasisstudier nogensinde med et DMF-lægemiddel, hvor vi behandlede 252 patienter med kronisk psoriasis. Det viste sig, at vores tabletter væsentligt mindskede den hyppigst forekommende bivirkning, rødme, varme og kløe i ansigtet, som psoriasis- og multipel sklerosepatienter, der behandles med DMF-lægemidler, er meget plagede af,” fortæller CEO i Forward Pharma, Peder Møller Andersen.

Største pharma-børsnotering i 10 år

I efteråret 2014 rejste Forward Pharma i alt 1,3 mia. kr. ved en børsnotering i New York. Det er en af de største kapitalrejsninger ved en børsnotering af et biotekselskab i 10 år. Pengene skal medvirke til at føre virksomhedens lægemiddelkandidat til behandling af multipel sklerose og psoriasis gennem de sidste store kliniske studier.

”Multipel sklerose er en af de dyreste sygdomme at forske i. Fase tre-studier i netop denne sygdom koster 600-900 mio. kr. at gennemføre, og alene rekrutteringen af patienter til forsøgene kan tage op til halvandet år. Børsnoteringen var derfor en afgørende forudsætning for, at vi kan føre vores lægemiddel igennem de nødvendige studier, inden vi forhåbentlig kan introducere vores produkter på markedet,” fortæller Peder Møller Andersen.

Stort marked og mange muligheder 

På verdensplan lider 2-3 mio. mennesker af multipel sklerose. Markedet anslås til en værdi af 48 mia. kr. I 2013 lancerede det store amerikanske medicinalselskab Biogen et lignende produkt, der nu omsætter for omkring 15 mia. kr. om året. Potentialet er derfor stort, og der er mange muligheder for at behandle andre sygdomme med DMF.

”DMF er et interessant stof, der potentielt har mange anvendelsesmuligheder. Vi ser nærmere på behandling af flere immunforsvarsrelaterede sygdomme. Stoffet kan fx potentielt bruges til at behandle en række dermatologiske og neurologiske lidelser,” fortæller Peder Møller Andersen.

Andre cases

International Bag Industry

Nye maskiner sikrer mere effektiv og miljøvenlig produktion af plastposer

Med en Vækstkaution kunne International Bag Industry forny produktionsapparatet med nye og mere effektive maskiner.

Innovaid

Bedre livskvalitet for handikappede med interaktive hjælpemidler

En dansk ingeniør fra Aarhus har udviklet en ny type interaktive hjælpemidler, der forbedrer mobiliteten hos fysisk handikappede..

Icebreaker
Icebreaker

Nordjysk virksomhed vil gøre isterninger til en millionforretning

Den aalborgensiske virksomhed Icebreaker har udviklet en patenteret teknologi, der gør det hurtigt og let at lave isterninger. Visionen er at revolutionere den måde, vi producerer isterninger