Bennedsgaard

Fra driftsleder til gårdejer

Bennedsgaard

25. september, 2013

Olav Winther Jacobsen fra Ulfborg har fået Vækstlån fra Vækstfonden. Lånet har været med til at finansiere et ejerskifte.

Om virksomheden

Bennedsgaard er en landbrugsejendom med tilknyttet landbrugsvirksomhed, som består af afgrøde- og svineproduktion med knap 600 årssøer, der hver producerer ca. 30 grise om året. Virksomheden sælger dermed årligt over 16.000 grise af 30 kg til eksport. Hertil kommer 144 hektar jord, hvor der dyrkes korn. 
De sidste tre år har Olav Winther Jacobsen arbejdet som driftsleder på Bennedsgaard, så da muligheden bød sig for at overtage virksomheden, var han derfor en oplagt køber. 
Olav Winther Jacobsen så hurtigt fordelene i at overtage en veldrevet ejendom i fuld drift, når han skulle etablere sig som selvstændig for første gang. Efter tre år på stedet havde han både et indgående indblik i de daglige arbejdsgange og samtidig et klart billede af, i hvilken retning han ville udvikle bedriften.

Finansiering er i sagens natur en udfordring, når man skal investere i en landbrugs-ejendom af denne størrelse som førstegangskøber "

Udfordring

Inden Olav Winther Jacobsen og kæresten Ida Marie Sørensen kunne kalde sig for gårdejere, skulle finansieringen af opkøbet på plads. Dette var en udfordring for parret, da banken ikke kunne finansiere ejerskiftet alene. Løsningen bestod i et Vækstlån fra Vækstfonden. Parrets Vækstlån er en del af en samlet finansieringsløsning, der desuden kombinerer realkreditlån hos DLR Kredit med lån hos Ringkjøbing Landbobank.

”Finansieringen er i sagens natur en udfordring, når man skal investere i en landbrugsejendom af denne størrelse som førstegangskøber. Men her fandt vi så en løsning i kombinationen af realkredit, bank og et Vækstlån. Og netop Vækstlånet har spillet en helt afgørende rolle for at få finansieringen på plads,” siger Olav Winther Jacobsen, gårdejer på Bennedsgaard.