Charlotte Christensen-Degn, medarbejderrepræsentant