Bestyrelse

Vækstfonden ledes af en professionel bestyrelse. Erhvervsministeren vælger op til seks medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, for en periode på op til to år. Medarbejderne vælger derudover op til to medlemmer til bestyrelsen for en periode på op til to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret en bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt indsigt i de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder. Der holdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder, heraf mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

Vækstfondens bestyrelse

Tue Mantoni

Tue Mantoni, bestyrelsesformand

Photocomingsoon

Anne-Louise Thon-Jensen

Photocomingsoon

Camilla Ley Valentin

Jacob Bratting Petersen

Jacob Bratting, medarbejderrepræsentant

Photocomingsoon

Jesper Højberg Christensen

Kim Lundberg

Kim Lundberg, medarbejderrepræsentant

Lars Holst

Lars Holst

Photocomingsoon

Thor Möger Pedersen

Læs mere

Download forretningsorden for bestyrelsen

Kontakt

Charlie Stjerneklar / cst@vf.dk / +45 81 77 73 87