Bestyrelse

Vækstfonden ledes af en professionel bestyrelse. Erhvervsministeren vælger op til seks medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, for en periode på op til to år. Medarbejderne vælger derudover op til to medlemmer til bestyrelsen for en periode på op til to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret en bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt indsigt i de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder. Der holdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder, heraf mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

Vækstfondens bestyrelse

Tue Mantoni

Tue Mantoni, bestyrelsesformand

Anne-Louise Thon-Jensen

Anne-Louise Thon-Jensen

Camilla Ley Valentin

Camilla Ley Valentin

Charlotte Christensen Degn

Charlotte Christensen-Degn, medarbejderrepræsentant

Christoffer Ring

Christoffer Ring, medarbejderrepræsentant

Jesper Højbjerg Christensen

Jesper Højberg Christensen

Lars Holst

Lars Holst

Thor Möger Pedersen

Thor Möger Pedersen

Læs mere

Download forretningsorden for bestyrelsen

Kontakt

Vækstfondens kommunikationsafdeling / kom@vf.dk / +45 35 29 86 80.