Analyse

Venturemarkedet: Investeringsaktiviteten holder trit med første kvartal, men ligger fortsat under niveauet i 2021

Statistik på computerskærm

03. august, 2022

Investeringsaktiviteten i andet kvartal af 2022 landede på ca. 2,2 mia. kr. fordelt på 23 virksomheder. Dette er på niveau med første kvartal, hvor der blev investeret knap 2 mia. kr. Sammenlignet med 2021 er der fortsat tale om en opbremsning i aktiviteten, men opbremsningen er ikke større end, at der i første halvår af 2022 allerede er investeret mere end i hele 2020.

USA, Europa og Asien oplever alle faldende investeringsaktivitet

Mens investeringsniveauet i Danmark i andet kvartal af 2022 ligger på niveau med første kvartal, så er den globale tendens, at investeringsaktiviteten er faldet ret markant i Q2 2022. I både USA og Asien er det investerede beløb faldet med ca. 25 pct. fra Q1 til Q2, mens faldet i Europa har været på 13 pct. Antallet af investeringer er ligeledes faldet i alle tre regioner. Tilbagegangen i Europa er primært båret af et fald i aktiviteten i de to største markeder – UK og Frankrig. Omvendt har der været konstant eller stigende aktivitet i andre af de større markeder som Tyskland, Holland og Sverige.

Fortsat virksomheder der lykkedes med at tiltrække trecifrede millionbeløb

Til trods for den generelle opbremsning i investeringsaktiviteten er der fortsat virksomheder der er lykkedes med at rejse store beløb. Labster, Reform, Synklino, ZeroNorth og Veo Technologies har alle det til fælles, at de i andet kvartal af 2022 er lykkedes med at rejse trecifrede millionbeløb fra danske og internationale investorer.

Kilder: Vækstfonden & CB Insights – State of Venture Q2 2022