Ventureinvesteringer i AgriFood Tech

Voksende jordbær

28. oktober, 2019

I denne rapport dykker vi ned i investeringer inden for landbrugs- og fødevareteknologi – også kaldet AgriFood Tech. Fokus er på venturemarkedet, og rapporten giver et billede af, hvor meget venturekapital startups inden for AgriFood Tech tiltrækker på globalt plan, i Europa og i Danmark. Derudover forsøger rapporten at give et indblik i det danske startup-økosystem inden for AgriFood Tech.

Den globale fødevareindustri er under forandring, og det medfører øget investeringsaktivitet inden for AgriFood Tech, som dækker over landbrugs- og fødevareteknologi. Siden 2012 er ventureinvesteringer i AgriFood Tech på globalt plan vokset med over 500 pct., særligt drevet af investeringer i ‘downstream’ i værdikæden, som f.eks. restaurantplatforme og online supermarkeder.

Partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer Eric-Alan Rapp, med særligt fokus på virksomheder inden for fødevareteknologi og impact, siger:

”Det er tankevækkende, at så stor en del af venturekapitalen indtil videre er gået til platforme i downstream-segmentet, som f.eks. restaurantplatforme og online supermarkeder, som ikke i nævneværdig grad adresserer de massive udfordringer fødevaresektoren står over for i form af bl.a. klimaforandringer, voksende befolkningstal og stigende urbanisering. Hvor der er massive udfordringer, er der også et kæmpe potentiale – derfor kan investeringer i de andre segmenter kun stige over de næste år.”

Analysens hovedpointer

  • Den globale fødevareindustri er under forandring, med øget fokus på bæredygtighed, sundhed og nye forbrugsvaner som de drivende kræfter bag.
  • Siden 2012 er ventureinvesteringer i AgriFood Tech startups på globalt plan vokset med over 500% - særligt drevet af investeringer ‘downstream’ i værdikæden.
  • I 2018 tiltrak sektoren 17 mia. dollars i venturekapital på globalt plan – heraf gik 1,5 mia. til europæiske startups, hvilket svarer til 9%.
  • Danmark har gode forudsætninger inden for AgriFood, med et innovativt landbrug, store industrielle spillere og et stærkt forskningsmiljø. Dette afspejles i det voksende danske AgriFood Tech startupmiljø.
  • I løbet af de seneste år er der kommet adskillige AgriFood tech acceleratorer til, og både danske og udenlandske investorer har fået øje på potentialet i danske AgriFood Tech startups.
  • Langt de fleste danske AgriFood Tech startups er dog stadig på de tidlige udviklingsstadier, og  venturemarkedet for AgriFood Tech i Danmark er således relativt umodent.

Seneste analyser

14-09-2022
Rapport

Fra Startup til Scaleup 2022

Velkommen til den femte udgave af ”Fra startup til scaleup – en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder”. I rapporten dykker vi ned i de tendenser og finansieringstilbud, som har præget det finansielle økosystem i Danmark det seneste halvandet år (2021 og første halvår af 2022).

Årsregnskab
26-07-2022
Analyse

Crowdfundingmarkedet holder momentum i 2021, mens væksten udebliver

Årets statusopgørelse på crowdfundingmarkedet viser et lille fald i aktiviteten som er drevet af mindre aktivitetsfald inden for egenkapital-, låne-, reward- og real estate crowdfunding.

18-05-2022
Analyse

Mindre opbremsning i investeringsaktiviteten i Q1

Første kvartal af 2022 har budt på en mindre opbremsning i investeringsaktiviteten på det danske venturemarked. I årets første kvartal blev der investeret knap 2 mia. kr. fordelt på 26 investeringer, hvilket er lavere end de forrige fire kvartaler i 2021. Opbremsningen er imidlertid ikke større end, at aktiviteten i Q1 fortsat er på et højere niveau end i årene op til 2021.