Ventureinvesteringer i AgriFood Tech

28. oktober, 2019

I denne rapport dykker vi ned i investeringer inden for landbrugs- og fødevareteknologi – også kaldet AgriFood Tech. Fokus er på venturemarkedet, og rapporten giver et billede af, hvor meget venturekapital startups inden for AgriFood Tech tiltrækker på globalt plan, i Europa og i Danmark. Derudover forsøger rapporten at give et indblik i det danske startup-økosystem inden for AgriFood Tech.

Den globale fødevareindustri er under forandring, og det medfører øget investeringsaktivitet inden for AgriFood Tech, som dækker over landbrugs- og fødevareteknologi. Siden 2012 er ventureinvesteringer i AgriFood Tech på globalt plan vokset med over 500 pct., særligt drevet af investeringer i ‘downstream’ i værdikæden, som f.eks. restaurantplatforme og online supermarkeder.

Partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer Eric-Alan Rapp, med særligt fokus på virksomheder inden for fødevareteknologi og impact, siger:

”Det er tankevækkende, at så stor en del af venturekapitalen indtil videre er gået til platforme i downstream-segmentet, som f.eks. restaurantplatforme og online supermarkeder, som ikke i nævneværdig grad adresserer de massive udfordringer fødevaresektoren står over for i form af bl.a. klimaforandringer, voksende befolkningstal og stigende urbanisering. Hvor der er massive udfordringer, er der også et kæmpe potentiale – derfor kan investeringer i de andre segmenter kun stige over de næste år.”

Analysens hovedpointer

  • Den globale fødevareindustri er under forandring, med øget fokus på bæredygtighed, sundhed og nye forbrugsvaner som de drivende kræfter bag.
  • Siden 2012 er ventureinvesteringer i AgriFood Tech startups på globalt plan vokset med over 500% - særligt drevet af investeringer ‘downstream’ i værdikæden.
  • I 2018 tiltrak sektoren 17 mia. dollars i venturekapital på globalt plan – heraf gik 1,5 mia. til europæiske startups, hvilket svarer til 9%.
  • Danmark har gode forudsætninger inden for AgriFood, med et innovativt landbrug, store industrielle spillere og et stærkt forskningsmiljø. Dette afspejles i det voksende danske AgriFood Tech startupmiljø.
  • I løbet af de seneste år er der kommet adskillige AgriFood tech acceleratorer til, og både danske og udenlandske investorer har fået øje på potentialet i danske AgriFood Tech startups.
  • Langt de fleste danske AgriFood Tech startups er dog stadig på de tidlige udviklingsstadier, og  venturemarkedet for AgriFood Tech i Danmark er således relativt umodent.

Seneste analyser

17-09-2020
Fra startup til scaleup

Status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder

Publikationen 'Fra startup til scaleup' er en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder, der ser på hvordan er adgangen til kapital i dag, hvordan den udvikler sig over tid, og hvor god er sammenhængen i økosystemet - også sammenlignet internationalt.

12-10-2020
Crowdfunding-analysen anno 2019

Status på det danske crowdfunding-marked i 2019

Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har igen i år taget temperaturen på det danske crowdfundingmarked. Opgørelsen viser, at der i 2019 blev rejst ca. 150 mio. kr. af danske SMV’er og privatpersoner på crowdfunding-platforme. Beløbet er et lille fald sammenlignet med 2018, mens låne-crowdfunding har oplevet en fremgang i 2019.

15-10-2020
Benchmarking af venturemarkedet i 2020

Danske venturefonde er Europamestre i investeringer

For niende år i træk stiger investeringsaktiviteten i de danske fonde. Det viser den nyeste benchmark-analyse af venture-markedet for 2020. Dermed forsvarer Danmark titlen som det mest investeringsaktive land i Europa målt som andel af BNP, en førsteplads som de danske venturefonde har besiddet i en årrække.