Vækstfondens samfundsafkast 2019

Windsurfing på stranden

13. april, 2020

Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret mere end 8.500 virksomheder. Med ny kapital har disse virksomheder kunne foretage nye investeringer, som har haft en substantiel effekt på samfundsøkonomien – både gennem virksomhedernes egen vækst og jobskabelse, men også indirekte gennem en øget brug af underleverandører og den innovation, som investeringerne har givet anledning til.

Aktiviteten i de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret siden 1992

Vækstfonden medfinansierer årligt mange lovende virksomheder og nåede i 2019 op på at medfinansiere 824 danske virksomheder. Samlet set har fonden siden 1992 medfinansieret mere end 8.500 virksomheder, hvoraf ca. 60 pct. af virksomhederne fortsat er aktive i dag. I foråret 2020 har vi opgjort aktiviteten i disse virksomheder ultimo 2019, og opgørelsen viser, at de tilsammen beskæftiger mere end 75.000 og omsætter for mere end 117 mia. kr.

Aktiviteten i Vækstfondens portefølje 2019

  • Samlet omsætning: 117 mia. kr.
  • Samlet antal ansatte: 75.000

Aktivitetsopgørelsen er baseret på data fra Vækstfonden og Danmarks Statistik. Gennem en forskeradgang hos Danmarks Statistik har vi adgang til den generelle firmastatistik, som indeholder økonomiske, beskæftigelses- og regnskabs-mæssige oplysninger på danske virksomheder over tid. For at sikre en ensartet og konsistent opgørelse af data har vi primært benyttet data fra den generelle firmastatistik, som senest er opdateret med 2016 nøgletal.

Samfundsmæssige effekter af Vækstfondens aktiviteter

At opgøre Vækstfondens effekt på samfundsøkonomien er ikke en triviel opgave, tværtimod. Som det fremgår i ovenstående kan vi godt opgøre udviklingen i de virksomheder, som vi har medfinansieret, og måle deres udvikling. Men vi ved også, at virksomheder er forbundne. Og når man sætter gang i investeringsaktiviteten i en virksomhed, så vil det have en effekt på en lang række af andre virksomheder – fx fordi de er underleverandører til den pågældende virksomhed, eller fordi de har gavn af den innovation, som virksomheden bidrager til. Særligt den sidste effekt kan være meget stor, når man medfinansierer højteknologiske virksomheder. Det er derfor, at vi – udover at have opgjort aktiviteten i vores egne porteføljevirksomheder – har lænet os op ad professorerne på Centre for Economic Business Research (CEBR) og konsulenthuset DAMVAD for at få et mål for de afledte effekter på økonomien.

På baggrund af egne data samt med udgangspunkt i CEBR og DAMVADS analyser kommer vil frem til, at Vækstfondens aktiviteter de seneste fem år – vores lån, kautioner og investeringer – har været med til at sikre at der i 2019 blev skabt flere end 13.500 nye job, at BNP blev forøget med 9,4 mia. kr. og den offentlig saldo blev forøget med 4,3 mia. kr.

Andre analyser

Statistik på computerskærm
18-05-2022
Analyse

Mindre opbremsning i investeringsaktiviteten i Q1

Første kvartal af 2022 har budt på en mindre opbremsning i investeringsaktiviteten på det danske venturemarked. I årets første kvartal blev der investeret knap 2 mia. kr. fordelt på 26 investeringer, hvilket er lavere end de forrige fire kvartaler i 2021. Opbremsningen er imidlertid ikke større end, at aktiviteten i Q1 fortsat er på et højere niveau end i årene op til 2021.

Voksende jordbær
28-10-2019

Ventureinvesteringer i AgriFood Tech

I denne rapport dykker vi ned i investeringer inden for landbrugs- og fødevareteknologi – også kaldet AgriFood Tech. Fokus er på venturemarkedet, og rapporten giver et billede af, hvor meget venturekapital startups inden for AgriFood Tech tiltrækker på globalt plan, i Europa og i Danmark. Derudover forsøger rapporten at give et indblik i det danske startup-økosystem inden for AgriFood Tech.

Office Blue Skyline
11-02-2022
Analyse

Status på det danske venturemarked 2021

Venturemarkedet trives i øjeblikket i bedste velgående, og 2021 kan, målt på både investeret beløb og antal investeringer, karakteriseres som et rekordår. Dette påvirker hele samfundet positivt, da venturekapital i høj grad går til nyskabende og skalerbare virksomheder. Disse ofte unge virksomheder modtager venturekapital, fordi de anses som potentielt revolutionerende inden for deres respektive felter. Dermed er venturekapital en vigtig del af det samlede økonomiske kredsløb, da den bidrager til en øget grad af innovation til gensidig gavn for danske virksomheder og samfundet generelt.