Vækstfondens aftryk på den danske økonomi, 2020

16. april, 2021

Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret mere end 10.000 virksomheder. Med ny kapital har disse virksomheder kunne foretage nye investeringer, som har haft en substantiel effekt på samfundsøkonomien – både gennem virksomhedernes egen vækst og jobskabelse, men også indirekte gennem en øget brug af underleverandører og den innovation, som investeringerne har givet anledning til.

Samfundsmæssige effekter af Vækstfondens aktiviteter

At opgøre Vækstfondens effekt på samfundsøkonomien er ikke en triviel opgave, tværtimod. Et er at opgøre udviklingen i de virksomheder, Vækstfonden har finansieret, men vi ved også, at virksomheder er forbundne. Og når man sætter gang i investeringsaktiviteten i en virksomhed, så vil det have en effekt på en lang række af andre virksomheder – fx fordi de er underleverandører til den pågældende virksomhed, eller fordi de har gavn af den innovation, som virksomheden bidrager til. Begge indirekte effekter kan være ret betydelige. Det er derfor, at vi har fået udviklet en effektmodel af det uvildige økonomiske konsulentbureau HBS Economics. Modellen tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks input-output-tabeller og rummer data fra både Vækstfonden og Danmarks Statistik.

Med udgangspunkt i modellen kommer HBS Economics frem til, at Vækstfondens aktiviteter i 2020 har været med til at skabe og fastholde 20.000 job og forøge BNP med 15 mia. kr.