Vækstfondens aftryk på den danske økonomi, 2018

11. april, 2019

Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret mere end 7.900 virksomheder. Med ny kapital har disse virksomheder kunne foretage nye investeringer, som har haft en substantiel effekt på samfundsøkonomien – både gennem virksomhedernes egen vækst og jobskabelse, men også indirekte gennem en øget brug af underleverandører og den innovation, som investeringerne har givet anledning til.

Aktiviteten i de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret siden 1992

Vækstfonden medfinansierer årligt mange lovende virksomheder og nåede i 2018 op på at medfinansiere 751 danske virksomheder. Samlet set har fonden siden 1992 medfinansieret mere end 7.900 virksomheder, hvoraf ca. 60 pct. af virksomhederne fortsat er aktive i dag. I foråret 2019 har vi opgjort aktiviteten i disse virksomheder ultimo 2018, og opgørelsen viser, at de tilsammen beskæftiger mere end 65.500 og omsætter for mere end 107 mia. kr.

Aktiviteten i Vækstfondens portefølje 2018

  • Samlet omsætning: 107 mia. kr.
  • Samlet antal ansatte: 65.500

Aktivitetsopgørelsen er baseret på data fra Vækstfonden og Danmarks Statistik. Gennem en forskeradgang hos Danmarks Statistik har vi adgang til den generelle firmastatistik, som indeholder økonomiske, beskæftigelses- og regnskabs-mæssige oplysninger på danske virksomheder over tid. For at sikre en ensartet og konsistent opgørelse af data har vi primært benyttet data fra den generelle firmastatistik, som senest er opdateret med 2016 nøgletal.

Samfundsmæssige effekter af Vækstfondens aktiviteter

At opgøre Vækstfondens effekt på samfundsøkonomien er ikke en triviel opgave, tværtimod. Som det fremgår i ovenstående kan vi godt opgøre udviklingen i de virksomheder, som vi har medfinansieret, og måle deres udvikling. Men vi ved også, at virksomheder er forbundne. Og når man sætter gang i investeringsaktiviteten i en virksomhed, så vil det have en effekt på en lang række af andre virksomheder – fx fordi de er underleverandører til den pågældende virksomhed, eller fordi de har gavn af den innovation, som virksomheden bidrager til. Særligt den sidste effekt kan være meget stor, når man medfinansierer højteknologiske virksomheder. Det er derfor, at vi – udover at have opgjort aktiviteten i vores egne porteføljevirksomheder – har lænet os op ad professorerne på Centre for Economic Business Research (CEBR) og konsulenthuset DAMVAD for at få et mål for de afledte effekter på økonomien.

På baggrund af egne data samt med udgangspunkt i CEBR og DAMVADS analyser kommer vil frem til, at Vækstfondens aktiviteter de seneste fem år – vores lån, kautioner og investeringer – har været med til at sikre at der i 2018 blev skabt flere end 13.000 nye job, af BNP blev forøget med 9,1 mia. kr. og den offentlig saldo blev forøget med 4,2 mia. kr.