Markedsanalysen 2017:

Status på venturemarkedet i Danmark

18. oktober, 2017

Den årlige analyse af det danske venturemarked viser en stigning i investeringsaktiviteten i de danske venturefonde, der i 2017 rundede 3,2 mia. kr. Stigningen er sket på tværs af brancher, og investeringerne i danske virksomheder har rundet 550 mio. kr. Antallet af nyinvesteringer er steget til over 20.

Hvad ser markedsanalysen på?
Hvert år laver Vækstfonden en analyse af aktiviteten på det danske venturemarked. I denne opgørelse ser vi på investeringsaktiviteten i 2016 og på kapitalrejsningerne blandt ventureselskaberne i 2016 og frem til og med august 2017. Vores datagrundlag er årsregnskaber for 2016 suppleret med informationer indhentet direkte hos de danske forvaltere.

Hvad er analysens højdepunkter?
2016 blev et rekordår for den samlede investeringsaktivitet, der steg fra 2,7 mia. kr. i 2015 til 3,2 mia. kr. i 2016. Stigningen er dog særligt drevet af Novo Ventures og Lundbeck Ventures, som primært investerer uden for Danmarks grænser.

Samlet er der dog igen i år også sket en stigning i investeringer i danske virksomheder, der i 2016 rundede 550 mio. kr. Den øgede investeringsaktivitet i danske virksomheder går på tværs af hovedbrancherne og rummer desuden en stigning i nyinvesteringer – både på antal og beløb. 

Også fondenes afkast fortsætter i 2016 den opadgående kurve. Hvor afkastet i 2015 især var et resultat af salget af danske Universal Robots til amerikanske Teradyne, er afkastet for 2016 særligt drevet af, at den danske biotekvirksomhed Forward Pharma indgik en aftale med Biogen Idec om salg af patenter på medicin til behandling af sygdommen multipel sclerose.