Markedsanalyse

Status på det danske venturemarked

25. september, 2018

Den årlige analyse af det danske venturemarked viser en mindre nedgang i danske venturefondes investeringsaktivitet, der dog er tæt på rekordniveauet i 2016. Danske venturefondes samlede investeringer rundede næsten 3 mia. kr. i 2017, og investeringerne i danske virksomheder har rundet 450 mio. kr.

Hvad ser markedsanalysen på?

Hvert år laver Vækstfonden en analyse af aktiviteten på det danske venturemarked. I denne opgørelse ser vi på investeringsaktiviteten i 2017 og på kapitalrejsningerne blandt ventureselskaberne i 2017 og frem til og med august 2018. Vores datagrundlag er årsregnskaber for 2017 suppleret med informationer indhentet direkte hos de danske forvaltere.

Hvad er analysens højdepunkter?

2016 blev et rekordår for den samlede investeringsaktivitet, der steg fra 2,7 mia. kr. i 2015 til 3,2 mia. kr. i 2016. I 2017 ser vi et mindre fald i investeringsaktiviteten, der dog stadig er på niveau med forrige års rekordniveau. Aktiviteten er særligt drevet af Novo Ventures og Lundbeck Ventures, som primært investerer uden for Danmarks grænser.

De danske venturefonde investerede samlet ca. 450 mio. kr. i danske virksomheder, hvilket er mindre end i 2016. Til gengæld er deres nyinvesteringer steget med næsten 40 pct. Nedgangen i de samlede investeringer er primært drevet af en tilbagegang i investeringer inden for life science.