Analyse

Status på det danske venturemarked i 2019

Gennemgå papirer

03. november, 2020

Positiv trend fra rekordåret 2018 fortsætter ind i 2019, som kun byder på svag tilbagegang i investeringsaktiviteten hos danske ventureforvaltere sammenlignet med året før.

Vækstfonden gør hvert år status på det danske venturemarked og på hvilke fonde, som er aktive. Analysen udarbejdes med formålet at kortlægge de danske ventureforvalteres investeringsaktiviteter i både danske og udenlandske virksomheder.

De Danske Ventureforvaltere 2019

Analysens hovedpointer

Fortsat høj investeringsaktivitet

Der ses overordnet en positiv trend i de danske ventureforvalteres investeringsaktivitet. Denne tendens fortsatte i 2019, som kun bød på en svag tilbagegang fra rekordåret i 2018.

Den positive stemning har medført, at der igen i år er nye ventureforvaltere med investeringer. Hele 21 aktive ventureforvaltere har investeret i 2019. Den største del af de samlede investeringer kom i 2019, som tidligere, fra corporate ventureforvalterne. CVC’erne stod for hele 66% af den investerede kapital. Dog er andelen af kapital fra de tidsbegrænsede forvaltere og evergreenforvalterne steget betydeligt fra 2018 til 2019, hvorved fordelingen er blevet mere balanceret

Større spredning blandt virksomhederne

Antallet af venturefinansierede virksomheder stiger igen i 2019. Ydermere stiger andelen af nyinvesteringer ligeledes og udgør næsten halvdelen af de i alt 250 investeringer.

Desuden er der i 2019 tegn på større spredning blandt virksomhederne, som tiltrækker kapital fra danske ventureforvaltere, hvor virksomheder i flere forskellige stadier, finansieringsstørrelser og brancher har tiltrukket kapital.