Registerbaseret business angel-analyse 2017

26. januar, 2018

Private investorer, kendt som business angels, spiller en vigtig rolle for kapitaladgangen for danske iværksættere og mindre virksomheder. Samlet har Danmarks mere end 4.000 engle investeret i 10.000 virksomheder og medvirker til at finansiere 100.000 arbejdspladser, viser den første registerbaserede analyse af det danske business angel-miljø.

Business angels er betegnelsen for private investorer, der bidrager med risikovillig kapital til danske iværksættere og SMV'er. Men hvor mange er de, hvor meget investerer de og i hvilke selskaber? Det kaster Vækstfonden, DVCA, DanBAN og Keystones lys over med den første registerbaserede analyse af det danske business angel-miljø.

Undersøgelsen bygger på data fra CVR-registeret, og hovedkonklusioner fra analysen er:

  • Der er i Danmark flere end 4.000 business angels.
  • De danske business angels har en samlet portefølje på flere end 20.000 selskaber, hvoraf cirka 10.000 er forskellige selskaber.
  • Porteføljeselskaberne beskæftiger samlet flere end 100.000 medarbejdere.
  • De danske business angels varetager flere end 9.000 bestyrelsesposter.
  • Investeringerne spænder bredt på tværs af brancher med ICT-segmentet som det mest populære.