Analyse

Registerbaseret analyse af business angels i Danmark 2020

Gennemgå papirer

14. december, 2021

Vækstfonden, DanBAN, Keystones og Aktive Ejere har fulgt op på deres seneste registerbaserede opgørelse af danske business angels (BA’ere) fra 2019. Analysen viser en stigning i antallet af danske BA’ere.

To år efter den seneste opgørelse i 2019 gentages analysen, med henblik på at skabe et opdateret overblik over udviklingen i antallet af danske BA’ere og deres aktiviteter. Vi har valgt primært at fokusere på gruppen af ’aktive’ BA’ere, som er defineret ved at have mindst to selskaber i deres portefølje samt minimum én bestyrelsespost.

Analysen viser at antallet af BA’ere i Danmark samlet set skønnes at udgøre ca. 4.000 personer – heraf udgør antallet af 'aktive' BA’ere ca. 2.400.

  • Antallet af aktive BA’ere er forøget med 200 fra 2018 til 2020 svarende til en stigning på 11 pct.
  • De aktive BA’ere har typisk 2-4 porteføljevirksomheder og 1-2 bestyrelsesposter.
  • 10 pct. af englene i Danmark er kvinder.
  • Koncentrationen af BA’ere er størst i hovedstadsområdet.
  • BA’ernes porteføljevirksomheder beskæftiger tilsammen godt 113.000 ansatte.
  • 20 pct. af investeringerne er foretaget i it-virksomheder.