Status på venturemarkedet: Stabil investeringsaktivitet

09. november, 2022

Investeringsaktiviteten i 2022 ligger nogenlunde stabilt med omkring 2 milliarder kroner investeret i kvartalet.

Investeringsaktiviteten i tredje kvartal af 2022 landede på 1,8 mia. kr. fordelt på 29 virksomheder. Dette er på niveau med de to første kvartaler af 2022, hvor der også blev investeret ca. 2 mia. kr. Der er fortsat tale om en opbremsning ift. 2021, men 6 mia. kr. investeret til og med tredje kvartal er stadig ganske pænt givet omstændighederne.

Markante fald i investeringsaktiviteten globalt i Q3 2022

Mens investeringsniveauet i Danmark i tredje kvartal af 2022 ligger på niveau med de første to kvartaler, så er den globale tendens, at investeringsaktiviteten er faldet ret markant i Q3 2022. På globalt plan har faldet været på 34 pct., mens USA og Europa er faldet med hhv. 32 pct. og 36 pct. Antallet af investeringer er faldet globalt og i Europa, mens antallet af investeringer er steget lidt i USA. Tilbagegangen i Europa er båret af et fald i aktiviteten i alle de største markeder, hvor specielt det toneangivende UK-marked er faldet med 55 pct. i investeret kapital ift. Q2. Sverige er det eneste større marked, hvor det investerede beløb er steget, hvilket primært er båret af store investeringsrunder i Northvolt og Klarna.

Fortsat virksomheder, der lykkedes med at tiltrække trecifrede millionbeløb

Til trods for den generelle opbremsning i investeringsaktiviteten, er der fortsat virksomheder, der er lykkedes med at rejse store beløb. Onomondo, Blue World Technologies, Podimo, Lunar og Monta har alle det til fælles, at de i tredje kvartal af 2022 er lykkedes med at rejse trecifrede millionbeløb fra danske og internationale investorer.

Stilstand på IPO-markedet og forventninger om faldende værdisætninger

De faldende aktiekurser på specielt tech-aktier, kombineret med økonomisk og geopolitisk usikkerhed, har også påvirket IPO-markedet, hvor der ikke har været meget aktivitet i 2022 – hverken i Danmark, Europa eller USA. De faldende aktiekurser på det noterede marked forventes snarligt at slå igennem på det unoterede marked. De nyeste data fra Q2 i Danmark, Europa og USA viser imidlertid, at værdisætninger overordnet set ligger på samme niveau som i 2021, men der er kraftige forventninger om et fald i værdisætninger på tværs af stadier.

Kilder: Vækstfonden & CB Insights – State of Venture Q2 2022