Analyse

Mindre opbremsning i investeringsaktiviteten i Q1

18. maj, 2022

Første kvartal af 2022 har budt på en mindre opbremsning i investeringsaktiviteten på det danske venturemarked. I årets første kvartal blev der investeret knap 2 mia. kr. fordelt på 26 investeringer, hvilket er lavere end de forrige fire kvartaler i 2021. Opbremsningen er imidlertid ikke større end, at aktiviteten i Q1 fortsat er på et højere niveau end i årene op til 2021.

Investeret kapital og antal investeringer 2018-2022

Danmark følger den globale trend, mens resten af Europa fastholder investeringsniveauet fra 2021

Det er ikke kun på det danske marked at ventureinvestorerne har lettet foden lidt fra speederen. Data fra amerikanske CB Insights viser, at investeringsaktiviteten på globalt plan er faldet med ca. 20 pct. fra Q4 2021 til Q1 2022. På det toneangivende amerikanske marked er det investerede beløb faldet med 23 pct., mens antallet af investeringer er nogenlunde konstant. Samlet set er investeringsaktiviteten faldet i alle regioner med undtagelse af i Europa. Europa skiller sig ud ved, at det investerede beløb er steget med 20 pct. fra Q4 2021 til Q1 2022, og antallet af investeringer er konstant. Denne stigning er dog primært båret af rekordhøj investeringsaktivitet i UK og Frankrig i Q1 2022, mens aktiviteten har været konstant eller faldende i markeder som Tyskland, Nederlandene og Sverige.

Fintech udgør fortsat det område der tiltrækker mest kapital

På globalt plan tiltrak fintech virksomheder ca. 20 pct. af den investerede kapital i 2021, hvilket gør det til den største vertikal på globalt plan. Det samme gør sig gældende i Danmark, hvor fintech virksomheder tiltrak mere end 30 pct. af kapitalen i 2021 – hvoraf Pleo og Lunar tilsammen rejste ca. 3,8 mia. kr. Samme billede ses i 2022, hvor fintech virksomheder i første kvartal har tiltrukket 30 pct. af den investerede kapital.

Kilder: Vækstfonden & CB Insights – State of Venture Q1 2022