Kvindelige hovedrolleindehavere 2018

08. oktober, 2018

Vækstfonden har set nærmere på, hvor godt kvinder er repræsenteret – i forskellige roller – i de virksomheder, som Vækstfonden har finansieret siden 2000. Formålet med analysen er først og fremmest at skabe et datamæssigt udgangspunkt for dialogen om diversitet blandt startups og vækstvirksomheder.

I analysen finder vi, at andelen af kvinder i udvalgte hovedroller varierer fra 10 pct. til 17 pct. blandt de virksomheder, som vi har finansieret siden 2000, og som stadig er aktive i dag. Ser vi konkret på direktørrollen, så indtager kvinder den i 11 pct. af de virksomheder, som vi har lånefinansieret – og kun i 4 pct. af de virksomheder, som vi har finansieret med venturekapital. 

Et vigtigt element i analysen har været at undersøge vores eget bias. Spørgsmålet er således, om vi siger nej til relativt flere kvinder end mænd. Og det er ikke tilfældet ifølge analysen. Det tyder altså på, at den skæve kønsfordeling primært er et spørgsmål om efterspørgsel. Virksomheder med kvinder i hovedroller efterspørger generelt sjældnere finansiering.

Vi har også set på forskellene mellem de virksomheder, som har hhv. kvinder og mænd i hovedrollerne. er viser analysen, at kvinder generelt får mindre finansiering sammenlignet med mænd i tilsvarende roller. Denne forskel kan delvist tilskrives forskel på størrelse af virksomhederne samt delvist valg af branche; i vores portefølje er kvinder mest aktive i tøjforretninger, restauranter mv., mens mænd er mest aktive i IT virksomheder. 

Vi har desuden kortlagt de danske business angels i 2018, og analysen viser, at 14 pct. af de danske business angels er kvinder. Og her gør samme billede sig gældende i forhold til valg af brancher, der investeres i; tøjforretninger og hoteller er højt på listen blandt de kvindelige business angels, mens mændene er mere fokuserede på IT virksomheder. 

Generelt kan analysen tyde på, at vi går glip af noget potentiale. Og sammenholdt med andre analyser, der påpeger, at iværksætterraten blandt kvinder er både lav og aftagende, så vidner det om, at der er mange steder i økosystemet, der skal sættes ind. I Vækstfonden vil vi bruge analysen som afsæt for et kig på egne processer, et større fokus på at få fremhævet kvindelige rollemodeller og til en bredere dialog om, hvad vi kan gøre ift. at opnå mere diversitet i samarbejde med andre aktører.