Analyse:

Kapitalindeks for 2017

03. april, 2017

Vækstfonden har lavet en kortlægning af udbuddet af risikovillig kapital på kommercielle vilkår til SMV’er i Danmark.

Formålet har været at give et overblik over den del af det finansielle marked, der går ud over traditionelle finansielle institutioner, der understøtter risikovillig finansiering af SMV’er i Danmark. Kortlægningen omfatter både egenkapital og lånefinansiering og viser, at danske SMV’er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015, og at beløbet forventes, at være steget til 2,7 mia. kr. i 2016.