Ny analyse

Investorer kigger på patenter ved investering

28. januar, 2021

Investorer betragter ofte patenter som en forudsætning for at foretage investeringer inden for teknologitunge brancher. Ny analyse lavet af Vækstfonden og Patent- og Varemærkestyrelsen viser en sammenhæng mellem virksomheders patenter og tidspunktet for finansiering.

Hvor stort er virksomhedens potentiale? Og er der ansøgt om patentbeskyttelse for virksomhedens teknologi, så den kan blive beskyttet mod kopiering? Det kan være nogle af de spørgsmål, der melder sig, når en potentiel investor risikovurderer en attraktiv virksomhed. Om du har indsendt en patentansøgning, eller fået registreret et patent, kan med andre ord have betydning for, om du kan opnå finansiering. Ny analyse lavet af Vækstfonden og Patent- og Varemærkestyrelsen viser nemlig, at der er en sammenhæng mellem virksomheders rettigheder i form af patenter og tidspunktet for, hvornår de opnår finansiering.

Analysen viser, at mange af virksomhederne, der opnår finansiering hos Vækstfonden, allerede på tidspunktet for finansieringen har forholdt sig til deres immaterielle rettigheder med en patentansøgning. Ni ud af ti virksomheder, som ender med at få et patent, havde allerede indleveret en patentansøgning, før de fik finansiering fra Vækstfonden. Det betyder, at langt størstedelen af de virksomheder med patenterbare opfindelser, der opnår finansiering, har forholdt sig til deres rettigheder og udarbejdet mindst én patentansøgning, inden de ansøger om kapital udefra.

Patenter er et godt værn mod kopister og vigtige for en virksomheds fremtidige muligheder og vækst"

”Patenter er et godt værn mod kopister og vigtige for en virksomheds fremtidige muligheder og vækst. Et patent kan også være med til at synliggøre værdien af en opfindelse og overbevise potentielle investorer om, at virksomheden opererer med en ny og anvendelig teknologi. At en virksomhed, der søger øget finansiering, kan fremvise en patentansøgning, sender et signal om, at den har forholdt sig til teknologiens muligheder og virksomhedens potentiale”, siger Mogens Baltsen, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Samtidig viser analysen også, at to tredjedele af de virksomheder, som Vækstfonden har investeret i, opnåede finansiering, mens patentet var under behandling. Derfor er det ikke altid afgørende, at patentet er godkendt på forhånd, da den efterfølgende godkendelse giver patentet virkning med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen.

Særligt to områder skiller sig ud

Vækstfonden møder virksomheder med patenter inden for en række teknologitunge brancher, men særligt to områder skiller sig i denne sammenhæng ud. Det gælder life science og industri. Med industri menes B2B-hardware produkter målrettet industrien som fx robotter, miljøløsninger og mere klassiske komponenter som ventiler, membraner etc. Tilsammen står de to områder for ca. to tredjedele af de virksomheder med patentrettigheder, som Vækstfonden har medfinansieret. I andre sektorer, såsom IT har patenter hidtil ikke i samme grad vist sig vigtige for forretningspotentialet.

Både life science og industri er kendetegnet ved, at vejen til markedet ofte er lang, kapitaltung og forbundet med stor risiko. Derfor er et vigtigt element i den såkaldte due diligence-proces af virksomheder fra disse brancher at undersøge, om virksomheden har patentbeskyttelse af sit produkt og en stærk strategi for, hvordan man vil bringe sit patent i spil. Det kan være i form af at have en plan for yderligere patentbeskyttelse af produktet og dets anvendelse, samt overvågning af konkurrenters eventuelle patenter eller at sikre sig såkaldt freedom-to-operate (FTO), dvs. rettighedsmæssigt råderum til at introducere teknologien på markedet.

Patentbeskyttelse af produkter der er kapitalkrævende at udvikle, er essentielt"

Patentbeskyttelse af produkter der er kapitalkrævende at udvikle, er essentielt. Det hænger selvfølgelig sammen med, at selskaberne skal have mulighed for at tjene de store udviklingsomkostninger hjem igen og derfor har brug for eneret på produktet i en periode. Derfor er patenter fx altafgørende inden for områder som life science og biotek,” siger Lene Gerlach, Investment Manger hos Vækstfonden.

Men det er også essentielt, at selskaberne har freedom-to-operate, det vil sige, at de har ret til at bringe produktet på markedet og ikke forhindres af patenter fra konkurrenterne – og det er langt fra alle selskaber, der har sikret sig dette. Oftest fordi en FTO-analyse er en forholdsvis bekostelig affære”, tilføjer Lene Gerlach.

Hun understreger, at man som virksomhed ikke skal afholde sig fra at kontakte eksterne investorer, selvom man endnu ikke har taget stilling til beskyttelsen af sine rettigheder. Specielt for nystartede virksomheder kan vejledning omkring netop rettigheder være en del af det værditilbud, som Patent- og Varemærkestyrelsen kan tilbyde virksomheder.