Kapitalmarkedet

Fra startup til scaleup

24. september, 2018

Det er en fornøjelse at kunne præsentere første udgave af ”Kapitalmarkedet: Fra startup til scaleup” – en status over kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder.

Vores mål med publikationen er at skabe et overblik over det finansielle økosystem i Danmark: Hvordan er adgangen til kapital i dag? Hvordan udvikler den sig over tid? Hvor god er sammenhængen i økosystemet? Og hvordan ser det danske økosystem ud i en international sammenligning?

Det er alt sammen spørgsmål, som vi løbende forsøger at belyse med data for at få det bedste grundlag for at kunne vurdere, hvor i markedet der er behov for en yderligere indsats.

I Vækstfonden lægger vi også stor vægt på partnerskaber. Det er kun i samarbejde med økosystemets øvrige aktører, at vi kan skabe et sammenhængende og bæredygtigt økosystem for finansiering. Rapporten er derfor udarbejdet i samarbejde med TechBBQ, og vi har bedt en række centrale aktører om at bidrage til rapporten. Det er blevet til indlæg fra Fonden for Entreprenørskab, CBS, Accelerace, FSR - danske revisorer og Axcelfuture. Fælles for disse aktører er, at de alle arbejder på at udvikle danske virksomheder og forbedre adgangen til finansiering – og de kommer her med analyser af kapitalmarkedet set fra hver deres perspektiv.

Vi håber, at rapporten vil give et godt overblik over, hvor vi står i dag. Og vi vil løbende arbejde på at indsamle mere og bedre data – så al input til nye aspekter, datakilder og relevante vinkler er meget velkomment!