Fra startup til scaleup

Status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder

18. september, 2019

Indsigt gennem data og partnerskaber
Det er en fornøjelse at kunne præsentere den anden udgave af ”Fra startup til scaleup” – en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder. Vores mål med publikationen er at skabe et overblik over det finansielle økosystem i Danmark: Hvordan er adgangen til kapital i dag? Hvordan udvikler den sig over tid? Hvor god er sammenhængen i økosystemet? Og hvordan ser det danske økosystem ud i en international sammenligning?

Det er alt sammen spørgsmål, som vi løbende forsøger at belyse med data for at få det bedste grundlag til at vurdere, hvor i markedet der er behov for en yderligere indsats.

Men et sammenhængende og bæredygtigt økosystem for finansiering kan kun skabes gennem tæt samarbejde med økosystemets øvrige aktører. Derfor har vi bedt en række centrale aktører om at bidrage til rapporten. Det er blevet til indlæg fra Danske Bank Growth & Impact, DTU Science Park, DVCA, Fonden for Entreprenørskab, Maersk Growth og Inno-vationsfonden. Fælles for disse aktører er, at de alle arbejder på at udvikle danske virksom-heder og forbedre adgangen til finansiering – og de kommer her med deres perspektiv på nogle af de tendenser, vi ser i kapitalmarkedet lige nu.

Vi håber, at rapporten vil give et godt overblik over, hvor vi står i dag. Vi vil løbende arbejde på at indsamle endnu bedre data – så al input til nye aspekter, datakilder og relevante vinkler er meget velkomment!

God læselyst.

Andre analyser

17-09-2020
Fra startup til scaleup

Status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder

Publikationen 'Fra startup til scaleup' er en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder, der ser på hvordan er adgangen til kapital i dag, hvordan den udvikler sig over tid, og hvor god er sammenhængen i økosystemet - også sammenlignet internationalt.

12-10-2020
Crowdfunding-analysen anno 2019

Status på det danske crowdfunding-marked i 2019

Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har igen i år taget temperaturen på det danske crowdfundingmarked. Opgørelsen viser, at der i 2019 blev rejst ca. 150 mio. kr. af danske SMV’er og privatpersoner på crowdfunding-platforme. Beløbet er et lille fald sammenlignet med 2018, mens låne-crowdfunding har oplevet en fremgang i 2019.

15-10-2020
Benchmarking af venturemarkedet i 2020

Danske venturefonde er Europamestre i investeringer

For niende år i træk stiger investeringsaktiviteten i de danske fonde. Det viser den nyeste benchmark-analyse af venture-markedet for 2020. Dermed forsvarer Danmark titlen som det mest investeringsaktive land i Europa målt som andel af BNP, en førsteplads som de danske venturefonde har besiddet i en årrække.