Fra startup til scaleup

Status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder

18. september, 2019

Indsigt gennem data og partnerskaber
Det er en fornøjelse at kunne præsentere den anden udgave af ”Fra startup til scaleup” – en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder. Vores mål med publikationen er at skabe et overblik over det finansielle økosystem i Danmark: Hvordan er adgangen til kapital i dag? Hvordan udvikler den sig over tid? Hvor god er sammenhængen i økosystemet? Og hvordan ser det danske økosystem ud i en international sammenligning?

Det er alt sammen spørgsmål, som vi løbende forsøger at belyse med data for at få det bedste grundlag til at vurdere, hvor i markedet der er behov for en yderligere indsats.

Men et sammenhængende og bæredygtigt økosystem for finansiering kan kun skabes gennem tæt samarbejde med økosystemets øvrige aktører. Derfor har vi bedt en række centrale aktører om at bidrage til rapporten. Det er blevet til indlæg fra Danske Bank Growth & Impact, DTU Science Park, DVCA, Fonden for Entreprenørskab, Maersk Growth og Inno-vationsfonden. Fælles for disse aktører er, at de alle arbejder på at udvikle danske virksom-heder og forbedre adgangen til finansiering – og de kommer her med deres perspektiv på nogle af de tendenser, vi ser i kapitalmarkedet lige nu.

Vi håber, at rapporten vil give et godt overblik over, hvor vi står i dag. Vi vil løbende arbejde på at indsamle endnu bedre data – så al input til nye aspekter, datakilder og relevante vinkler er meget velkomment!

God læselyst.

Andre analyser

Årsregnskab
26-07-2022
Analyse

Crowdfundingmarkedet holder momentum i 2021, mens væksten udebliver

Årets statusopgørelse på crowdfundingmarkedet viser et lille fald i aktiviteten som er drevet af mindre aktivitetsfald inden for egenkapital-, låne-, reward- og real estate crowdfunding.

18-05-2022
Analyse

Mindre opbremsning i investeringsaktiviteten i Q1

Første kvartal af 2022 har budt på en mindre opbremsning i investeringsaktiviteten på det danske venturemarked. I årets første kvartal blev der investeret knap 2 mia. kr. fordelt på 26 investeringer, hvilket er lavere end de forrige fire kvartaler i 2021. Opbremsningen er imidlertid ikke større end, at aktiviteten i Q1 fortsat er på et højere niveau end i årene op til 2021.

Statistik på computerskærm
03-08-2022
Analyse

Venturemarkedet: Investeringsaktiviteten holder trit med første kvartal, men ligger fortsat under niveauet i 2021

Til trods for den generelle opbremsning i investeringsaktiviteten er der fortsat virksomheder der er lykkedes med at rejse store beløb.