Analyse:

Fintech i Danmark 2017

10. april, 2017

Ordet ”fintech” benyttes som en samlet betegnelse for nye teknologiløsninger i den finansielle sektor. Udviklingen inden for fintech tiltrækker stor opmærksomhed internationalt og i Danmark. Formålet med denne opgørelse er, at give et overblik over hvad der rører sig ift. fintech i Danmark.

Opgørelsen viser, at der ultimo 2016 var ca. 100 danske fintech-virksomheder, som er etableret i år 2000 eller senere, hvoraf langt størstedelen er etableret inden for de seneste 5-6 år. Mere end tre fjerdedele af virksomhederne er placeret i Region Hovedstaden. Virksomhederne arbejder med mange forskellige områder inden for fintech, hvor forskellige transaktions- og betalingsløsninger udgør den største undergruppe.