Evaluering af Vækstfondens aktiviteter

19. januar, 2018

Vækstfondens bestyrelse har modtaget og gennemgået den seneste evaluering af Vækstfonden foretaget af konsulenthuset EY på opdrag fra Erhvervsministeriet. Bestyrelsen er tilfreds med resultatet af evalueringen. Overordnet konkluderer EY, ”at Vækstfondens aktiviteter bidrager til opfyldelsen af Vækstfondens formål gennem de i loven fastlagte værktøjer, og at Vækstfonden er relevant og effektiv og bidrager med den ønskede effekt.”

I vurderingen af Vækstfondens relevans lægger EY vægt på, at finansieringsaktiviteten har været stigende i evalueringsperioden, hovedsageligt drevet af en stigning i efterspørgslen på Vækstlån, at virksomhederne giver udtryk for, at kapitaltilførslen fra Vækstfonden har været afgørende for deres forretning og at Vækstfondens produkter og ydelser kommer virksomheder på tværs af hele landet til gode.

Evalueringen fastlår, at Vækstfonden har administreret sine ressourcer omkostningsbevidst, og at stigningen i omkostningerne er sket i trit med stigningen i aktivitetsniveauet. Samtidig fremhæves det, at Vækstfonden også er omkostningseffektiv set i forhold til sammenlignelige fonde i de øvrige nordiske lande. 

EY fastslår, at Vækstfondens aktiviteter har skabt et større samfundsmæssigt afkast og dermed har haft den ønskede effekt. Konklusionen er baseret på virksomhedernes vurdering af både de kortsigtede og de langsigtede effekter af den kapitaltilførsel, de har fået. 

Det har ikke været inden for rammerne af evalueringen at foretage en præcis effektmåling. En analyse af effekten af Vækstfondens aktivitet indgår imidlertid som et fast element i Vækstfondens årsrapporter.

Carsten Koch, formand for Vækstfondens bestyrelse