Det danske venturemarked: Stabil investeringsaktivitet i danske startups trods COVID-19-krisen

Container

13. august, 2020

Vækstfondens analyse viser, hvordan COVID-19-krisens indtræden har påvirket investeringsaktiviteten på det danske venturemarked i 2019-2020. Overordnet konkluderer analysen, at investeringsaktiviteten har været stabil på trods af de økonomiske udfordringer som har fulgt med COVID-19.

Vækstfonden har set nærmere på, hvordan COVID-19-krisens indtræden har påvirket investeringsaktiviteten på det danske venturemarked.

Vores analyse viser således, at danske virksomheders evne til at tiltrække ventureinvesteringer i første halvår af 2020, med undtagelse af marts, har ligget på niveau med første halvår af 2019.
COVID-19-krisen har dermed endnu ikke haft den store negative effekt, som ellers kunne være forventet.

Vækstfondens analyse bygger primært på data fra Vækstfonden og Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

Bestående appetit på både investeringsrunder på over 100 mio. kr. og nyinvesteringer
2019 bød på hele ti danske ventureinvesteringer på over 100 mio. kr. Og tempoet er ikke faldet i 2020, hvor der efter første halvår har været seks runder af samme størrelse, heraf fire i andet kvartal. Der er dermed indtil videre ingen tegn på, at COVID-19-krisen har lagt låg på investorernes appetit på investeringsrunder på over 100 mio. kr.

Det samme gælder nyinvesteringer, som i første halvår af 2020 udgjorde en tredjedel af alle ventureinvesteringer i danske virksomheder, hvilket er omtrent samme andel som i 2019.

COVID-19-krisen har altså ikke på nuværende tidspunkt gjort det sværere for danske virksomheder at rejse deres første venturerunde.

Det stabile niveau, relativt til 2019, afbrydes udelukkende af tallene for marts 2020. Her blev det for alvor tydeligt, at der var tale om en pandemi, og det er formentlig den store usikkerhed forbundet hermed, som kan aflæses i tallene for marts.

Her blev der nemlig kun foretaget en enkelt ventureinvestering. Denne tendens viste sig dog ikke at fortsætte videre ind i andet kvartal af 2020, hvor investeringsaktiviteten igen landede på et normalt niveau.

Vækstfonden har ligeledes været mere aktiv på det danske venturemarked i andet kvartal af 2020 sammenlignet med tidligere år. Vækstfondens andel af ventureinvesteringer i danske virksomheder har fra 2016 til 2019 ligget stabilt på 15-20 pct. målt på antal investeringer, mens fonden i andet kvartal af 2020 har været med i halvdelen af alle de investeringer der er foretaget.

Det samlede investeringsbeløb for første halvår af 2020 ligger på 1,3 mia. kr. og er således noget lavere end første halvår af 2019, hvor der blev foretaget ventureinvesteringer for hele 2,3 mia. kr. i danske virksomheder. Dette hænger sammen med, at der i første halvår af 2019 var fire investeringsrunder på mere end 200 mio. kr. – mens der i 2020 foreløbigt kun er én investering af denne størrelse. Investeringsbeløbet for første halvår af 2020 ender dog stadig på et højere niveau end tilsvarende for første halvår af 2018.

Små tegn på mere forsigtighed blandt internationale investorer
Derimod ser vi allerede nu tegn på, at COVID-19-krisen kan have øget graden af forsigtighed i forhold til investeringer på tværs af landegrænser. Andelen af ventureinvesteringer i danske virksomheder med deltagelse af udenlandske fonde er nemlig faldet i første halvår af 2020. Dette kommer efter en periode med en tydeligt stigende grad af globalisering på området. Siden 2017 er andelen af investeringsrunder med deltagelse af udenlandske investorer næsten fordoblet, men 2020 har indtil videre budt på et mindre fald fra 66% i 2019 til 56% i første halvår af 2020.

Dette påvirker selvsagt danske virksomheders muligheder for at rejse venturekapital, men indtil videre modvejes tendensen dog bl.a. af Vækstfondens øgede investeringsaktivitet.

Mere modstandsdygtigt venturemarked end under finanskrisen
Dermed ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til, at de danske virksomheders evne til at rejse venturekapital påvirkes i samme grad som under finanskrisen. Her faldt investeringslysten blandt de danske venturefonde markant, og særligt nyinvesteringerne i danske virksomheder blev hårdt ramt.

Den negative effekt af finanskrisen på de danske venturefondes investeringer i danske virksomheder kunne spores helt frem til 2016, hvor aktiviteten igen begyndte at stige. Det er usikkert, hvilken effekt COVID-19-krisen vil have i den kommende tid, men foreløbigt ser det ud til, at den negative effekt på venturemarkedet ikke vil have samme omfang, som finanskrisen havde. Dette underbygges yderligere af, at det danske venturemarked er blevet væsentlig mere modent siden finanskrisen, idet vi i de seneste år har set en bedre balance mellem early stage- og later stage-runder, samt flere aktive investorer.