Det danske crowdfundingmarked i 2017

16. januar, 2018

Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde fulgt op på sidste års pioner opgørelse af aktiviteten på det danske crowdfunding marked.

Formålet med analysen er, at kortlægge hvor meget kapital danske virksomheder og privatpersoner har rejst via crowdfunding. Fokus er på aktiviteten på de danske platforme samt danske projekter, der har rejst kapital på enten kickstarter eller Indiegogo. Analysen viser, at crowdfunding i Danmark har taget et lille fald i 2017 i forhold til 2016, men at danske virksomheder og privatpersoner stadig har rejst mere end 100 mio. kr. via crowdfunding.