Det danske crowdfunding marked anno 2018

08. juli, 2019

Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde fulgt op på sidste års opgørelse af aktiviteten på det danske crowdfunding marked. Formålet med analysen er, at kortlægge hvor meget kapital danske virksomheder og privatpersoner har rejst via crowdfunding.

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en finansieringsform, hvor et projekt, virksomhed eller privatperson rejser kapital fra et større antal personer.

Hvorfor er crowdfunding kommet frem?

Crowdfunding er intet nyt fænomen. I flere hundrede år er folk gået sammen om at finansiere projekter. Bl.a. er flere bøger gennem tiden blevet til ved at folk har støttet projektet. Også andelsbevægelsen og endda Frihedsgudindens sokkel er produkter heraf.

Finansieringsformen vinder frem i dag særligt pga. Web 2.0, hvor tilgængelige tjenester på nettet lader brugere samarbejde om og dele information online. Det har reduceret transaktionsomkostninger, så det i dag kan betale sig at lave små donationer eller investeringer. Ligeledes medførte finanskrisen reduceret udlån til særligt SMV’er og udbuddet af egenkapital til start-ups. Crowdfunding var derfor en oplagt alternativ finansieringsform.

I dag foregår crowdfunding igennem online platforme udviklet til formålet. ArtistShare blev stiftet i USA i 2003 og var den første online crowdfunding platform, hvor det primært var projekter indenfor underholdningsbranchen, som blev finansieret. I dag dækker crowdfunding stort set alle brancher.