Business angel survey 2017

07. november, 2017

De danske business angels er flittige investorer. Årets kortlægning af aktiviteten i business angel-miljøet, som er gennemført Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden, viser, at de aktive business angels i 2016 foretog 289 investeringer for 342 mio. kr.Heraf var over halvdelen nyinvesteringer.

Business Angel survey 2017 er udarbejdet i samarbejde mellem Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) og bygger på oplysninger fra 176 aktive, danske business angels (BA’er).

Hovedresultaterne er:

  • De aktive BA’er har foretaget flere end 289 investeringer i 2016 for et samlet beløb på 342 mio. kr. Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr.
  • En stor del af investeringerne er nyinvesteringer. Andelen af nyinvesteringer udgjorde 55 pct. i 2015, mens den udgør 70 pct. i 2016.
  • BA’erne har foretaget 45 exits i 2016, hvor den gennemsnitlige multipel (investering x retur) er beregnet til 3,4x.
  • Erfaring som BA sers du til at have en positiv effekt på de gennemsnitlige exitmultipler. I hvert fald har de engle, der har foretaget deres første investering før 2005, opnået højere gennemsnitlige exitmultiper(3,4x) på deres exits i 2015 og 2016 end dem med mindre erfaring (2,4x).
  • Der var 2015 og 2016 en positiv sammenhæng mellem porteføljestørrelse og gennemsnitlige exitmultipler. Det er specielt BA’erne med en portefølje på 1-2 virksomheder, som har oplevet lavere multipler på deres exits sammenlignet med BA’erne med større porteføljer.