Benchmarking af venturemarkedet 2019

28. oktober, 2019

Danske virksomheder har tiltrukket 3 gange så meget later-stage kapital i 2018 og rykker op på en 4. plads, opgjort som andel af BNP.

Ligeledes har danske virksomheder tiltrukket omkring 3 gange så meget venturekapital i 2018 end tidligere år og rykker derfor op på en 6. plads i Europa. Dette har medført, at danske virksomheder har set en fremgang i tiltrækningen af early- og later-stage kapital og rykker hhv. op på 6. og som sagt en 4. pladsen, målt som andel af BNP.

Hvad er analysens højdepunkter?

  • Danske virksomheder har tiltrukket 3 gange så meget later-stage kapital i 2018. Det har resulteret i, at Danmark rykker op på en 4. plads sammenlignet med andre lande i Europa.
  • De danske virksomheder har næsten tiltrukket 3 gange så meget kapital og ligger nu på en 6.plads, sammenlignet med resten af Europa, målt som andel af BNP. Dette har resulteret i, at danske virksomheder har fået flere early-stage og later-stage investeringer end året før. Early-staget kapitalen, som er investeret i danske virksomheder, er på den baggrund steget godt 2,5 gange.
  • Danmark er det land i Europa, som investerer mest i early-stage virksomheder, målt som andel af BNP.
  • Danmark har en af de laveste andele af offentlige investeringer i Europa, målt som andel af BNP.

Seneste analyser

Årsregnskab
26-07-2022
Analyse

Crowdfundingmarkedet holder momentum i 2021, mens væksten udebliver

Årets statusopgørelse på crowdfundingmarkedet viser et lille fald i aktiviteten som er drevet af mindre aktivitetsfald inden for egenkapital-, låne-, reward- og real estate crowdfunding.

18-05-2022
Analyse

Mindre opbremsning i investeringsaktiviteten i Q1

Første kvartal af 2022 har budt på en mindre opbremsning i investeringsaktiviteten på det danske venturemarked. I årets første kvartal blev der investeret knap 2 mia. kr. fordelt på 26 investeringer, hvilket er lavere end de forrige fire kvartaler i 2021. Opbremsningen er imidlertid ikke større end, at aktiviteten i Q1 fortsat er på et højere niveau end i årene op til 2021.

Statistik på computerskærm
03-08-2022
Analyse

Venturemarkedet: Investeringsaktiviteten holder trit med første kvartal, men ligger fortsat under niveauet i 2021

Til trods for den generelle opbremsning i investeringsaktiviteten er der fortsat virksomheder der er lykkedes med at rejse store beløb.