Benchmarking af venturemarkedet 2019

Vækstfonden

28. oktober, 2019

Danske virksomheder har tiltrukket 3 gange så meget later-stage kapital i 2018 og rykker op på en 4. plads, opgjort som andel af BNP.

Ligeledes har danske virksomheder tiltrukket omkring 3 gange så meget venturekapital i 2018 end tidligere år og rykker derfor op på en 6. plads i Europa. Dette har medført, at danske virksomheder har set en fremgang i tiltrækningen af early- og later-stage kapital og rykker hhv. op på 6. og som sagt en 4. pladsen, målt som andel af BNP.

Hvad er analysens højdepunkter?

  • Danske virksomheder har tiltrukket 3 gange så meget later-stage kapital i 2018. Det har resulteret i, at Danmark rykker op på en 4. plads sammenlignet med andre lande i Europa.
  • De danske virksomheder har næsten tiltrukket 3 gange så meget kapital og ligger nu på en 6.plads, sammenlignet med resten af Europa, målt som andel af BNP. Dette har resulteret i, at danske virksomheder har fået flere early-stage og later-stage investeringer end året før. Early-staget kapitalen, som er investeret i danske virksomheder, er på den baggrund steget godt 2,5 gange.
  • Danmark er det land i Europa, som investerer mest i early-stage virksomheder, målt som andel af BNP.
  • Danmark har en af de laveste andele af offentlige investeringer i Europa, målt som andel af BNP.

Seneste analyser

09-09-2014
Crowdfundinganalyse

Crowd­funding, en ny finansierings­form

Den alternative finansieringsform crowdfunding vinder meget frem i disse år. Med denne indsigt giver Vækstfonden et overblik over fænomenet, dets udbredelse, de forskellige modeller - og hvordan man bedst lykkes med at rejse kapital via crowdfunding.

13-04-2020

Vækstfondens samfundsafkast 2019

Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret mere end 8.500 virksomheder. Med ny kapital har disse virksomheder kunne foretage nye investeringer, som har haft en substantiel effekt på samfundsøkonomien – både gennem virksomhedernes egen vækst og jobskabelse, men også indirekte gennem en øget brug af underleverandører og den innovation, som investeringerne har givet anledning til.

11-04-2019

Vækstfondens aftryk på den danske økonomi, 2018

Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret mere end 7.900 virksomheder. Med ny kapital har disse virksomheder kunne foretage nye investeringer, som har haft en substantiel effekt på samfundsøkonomien – både gennem virksomhedernes egen vækst og jobskabelse, men også indirekte gennem en øget brug af underleverandører og den innovation, som investeringerne har givet anledning til.