Benchmarkanalyse

Benchmark 2018

25. september, 2018

Danmark ligger fortsat nr. 1 sammenlignet med resten af Europa, når ventureinvesteringer opgøres som andel af BNP. Ser vi på mængden af early stage-investeringer, er Danmark også her i front. Når det kommer til venturefondenes evne til at rejse kapital, danske virksomheders evne til at tiltrække venturekapital og direkte offentlige ventureinvesteringer ligger Danmark på hhv. 9., 10. og 12. pladsen.

Hvad ser benchmarkanalysen på - og hvorfor?
I benchmarkanalysen sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks indikatorer for venturekapital, som dækker markedets størrelse, aktivitetsniveau, fokus på virksomheder i tidlige udviklingsfaser og integrationen med udlandet.

Lande med større og mere diversificerede venturemarkeder har alt andet lige bedre betingelser for værdiskabelse i nye innovative virksomheder. En lav andel af offentlige investeringer vurderes at være et udtryk for markedsmodenhed, idet det private marked i højere grad er selvbærende.
Et højt niveau af udenlandske investeringer i Danmark og vice versa indikerer desuden en høj grad af integration og dermed overførsel af viden og kompetencer mellem de danske og de udenlandske markeder.

Hvad er analysens højdepunkter?

  • Danske venturefonde har forøget deres investeringer betydeligt i de senere år – og er en klar nr. 1 i Europa, når investeringerne opgøres som andel af BNP.
  • De danske venturefonde investerer en øget andel i virksomheder på seed- og startup-stadiet.
  • Ca. 80 pct. af danske ventureinvesteringer er i virksomheder uden for landets grænser.
  • Danske virksomheder falder til en 10. plads i Europa, når det kommer til at tiltrække kapital - men virksomhederne er blevet bedre til at tiltrække kapital i ekspansionsfasen.
  • Danmark er det land i Norden, hvor virksomhederne er bedst til at tiltrække udenlandsk kapital.
  • Den direkte offentlige involvering i det danske venturemarked var i 2017 på ca. 8 pct. Til sammenligning udgør den direkte offentlige involvering i 2017 ca. 40, 29 og 13 pct. af de samlede investeringer i hhv. Norge, Sverige og Finland.