Benchmarkanalyse

Benchmark 2017

04. september, 2017

Årets benchmarkanalyse af Danmarks ventureinvesteringer viser, at Danmark fortsat er i front målt på investeringsaktivitet ift. BNP. Ligeledes ligger Danmark også på førstepladsen mht. mængden af early stage-investeringer. Men når det kommer til venturefondenes kapitalrejsning, venturevirksomhedernes evne til at tiltrække kapital og direkte offentlige ventureinvesteringer får Danmark henholdsvis 9., 8. og 12. pladsen

Hvad ser benchmarkanalysen på - og hvorfor?
I benchmarkanalysen sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks indikatorer for venturekapital, som dækker markedets størrelse, aktivitetsniveau, fokus på virksomheder i tidlige udviklingsfaser og integrationen med udlandet. 
Lande med større og mere diversificerede venturemarkeder har alt andet lige bedre betingelser for værdiskabelse i nye innovative virksomheder. En lav andel af offentlige investeringer vurderes at være et udtryk for markedsmodenhed, idet det private marked i højere grad er selvbærende.
Et højt niveau af udenlandske investeringer i Danmark og vice versa indikerer desuden en høj grad af integration og dermed overførsel af viden og kompetencer mellem de danske og de udenlandske markeder.

Hvad er analysens højdepunkter?

  • Danske venturefonde har forøget deres investeringer betydeligt i de senere år – og er en klar nr. 1 i Europa, når investeringerne opgøres som andel af BNP.
  • De danske venturefonde har forøget deres investeringer i virksomheder, som befinder sig i de tidlige faser, dvs. seed og startup.
  • Danmark er det land i Europa, hvor den største andel af venturekapitalen investeres uden for landets grænser.
  • Danmark ligger på 8. pladsen og overgås af både Finland og Sverige, når det gælder ventureinvesteringer i lokale virksomheder.
  • Danske virksomheder er nr. 5 til at tiltrække kapital i seed- og startup-fasen.
  • Det er typisk få, men meget succesfulde virksomheder, som står for hovedparten af kapitalrejsninger i de senere faser. Indtil nu er der ingen af de danske virksomheder, der rejser kapital i ekspansionsfasen på det niveau, vi ser i Sverige.
  • Danmark er det land i Norden, hvor virksomhederne tiltrækker den største andel af kapital fra udlandet.
  • I Danmark står de offentlige direkte ventureinvesteringer kun for ca. 5 pct. af de samlede investeringer. Til sammenligning kommer mere end 70 pct. af de samlede investeringer i Portugal fra det offentlige.