Analyse

Analyse af værdisætning af danske ICT-selskaber 2010-2020

Trappe

20. august, 2021

Trods usikkerheder forbundet med Covid-19 viste både det danske og globale venturemarked sig at være robust, og i 2020 så vi det højeste antal førstegangsinvesteringer nogensinde i Danmark. I denne analyse undersøger vi udviklingen i værdisætning af danske ICT-selskaber ved netop første investeringsrunde. Og vi finder, at også virksomhedernes værdisætning, altså den pris investorerne betaler for virksomheden, har været stabil på trods af Covid-19. Vi dykker desuden ned i forklaringerne på den stigende udvikling i værdisætninger vi har set siden 2010, herunder virksomhedernes alder ved første VC-runde, rejst kapital før første VC-runde, investorsyndikatets investerede beløb og ejerandel, samt internationale investorers indflydelse.

Vækstfonden har undersøgt 104 førstegangsinvesteringer inden for ICT i perioden 2010-2020 for at afdække udviklingen i værdisætninger.

Hovedkonklusioner fra analysen

  • Den typiske pre-money værdisætning, målt på medianen, er steget 220 pct. fra 2010 til 2020.
  • Investorerne køber typisk 20-25 pct. af selskabet, de investerer i.
  • Der er sket en stigning i den gennemsnitlige alder for de virksomheder, som rejser deres første ventureinvestering. I perioden 2016-2018 var de virksomheder, som modtog deres første ventureinvestering i gennemsnit 3,5 år, hvor de i perioden 2019-2020 var hele 6 år. En tendens der muligvis kan forklares af, at man som startup i dag ”kan komme længere for færre penge”, inden man rejser sin første VC-runde. Dette ser vi blandt i den signifikante modning af det danske business angel miljø, der er sket de senere år.
  • Den første investering med udelukkende udenlandske investorer i syndikatet faldt i 2013. I perioden fra 2013 til 2015 var den gennemsnitlige værdisætning med et rent udenlandsk investorsyndikat 1,5x højere, end hvis der var danske investorer i syndikatet. Dette forhold udviklede sig til at være næsten 3x i perioden 2016 til 2018, og hele 4,5x i perioden 2019-2020. At danske ICT-startups kan tiltrække internationale investorer i første VC-runde, indikerer en modning af økosystemet og en forhøjet kvalitet af danske ICT-startups.