Vækstfondens aftryk

300 danske iværksættere har fået lån fra Vækstfonden

12. februar, 2018

Vækstfonden har nu ydet lån til mere end 300 danske iværksættere for over 1 mia. kr. Analyse af de 300 virksomheder viser, at det er afgørende for succes, at man kommer hurtigt i gang på markedet og sammensætter en bestyrelse med branchekendskab.

Vækstfonden har siden 2014 kunnet finansiere nystartede virksomheder med et særligt lån til iværksættere. I dag har over 300 iværksættervirksomheder benyttet sig af muligheden og fået en samlet lånefinansiering for over 1 mia. kr. 

”Iværksættere er med til at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at de har adgang til kapital, så de kan udvikle deres forretning, og at den kapital er til rådighed i hele landet. Jeg er rigtig glad for, at iværksættere i hele landet har taget godt imod lånemuligheden,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

I Danmark etableres der årligt ca. 30.000 virksomheder, hvoraf kun lidt over halvdelen overlever de første tre år. Men hvad er afgørende for, at iværksættervirksomhederne klarer sig godt? Det peger Vækstfonden nu på, på baggrund af en analyse af de virksomheder, fonden har finansieret.

Fra porteføljen er iværksættervirksomheder kan man se, at de unge virksomheder skal komme hurtigt ud på markedet og få gang i en omsætning, fremfor at bruge lange perioder på at udvikle produktet.

”Det lyder indlysende, at iværksættere, der hurtigt får en omsætning, også klarer sig godt. Men det er faktisk en vigtig pointe til dem, at de skal hurtigt ud på markedet for at få testet produktet og få feedbacken fra de første kunder, i stedet for at blive længe i laboratoriet og forfine produktet,” siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden.

Vækstfonden har analyseret porteføljen af iværksættervirksomheder for at finde mønstre i, hvad der skal til for at klare sig godt som iværksætter.

Fra Vækstfondens analyse står det desuden klart, at ledelseskraften er afgørende. De iværksættere, der tidligere har prøvet at starte en virksomhed op, klarer sig bedre.

”Erfaring betyder meget, når du starter op. Vi ser hos iværksættervirksomhederne – ligesom hos store og etablerede virksomheder – at ledelseskraften er uhyre vigtig. Hvis du har prøvet at starte en virksomhed op før, kender du mange af faldgruberne, og tør måske også satse mere. Det skal selvsagt ikke være hovedløst, men der er ikke grund til at være så bange for at begå fejl undervejs. Fejltrinene kan også være en værdifuld læring,” siger Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden. 

Fakta
Ca. 30.000 virksomheder etableres hvert år i Danmark. Kun omtrent halvdelene af alle nystartede virksomheder eksisterer efter tre år.

Vækstfonden introducerede et Vækstlån til iværksættere i 2014 og har siden finansieret 301 iværksættervirksomheder med lånet for over 1 mia. kr.

Iværksætteres korte historik kan betyde, at de ikke har sikkerheder nok til at opnå almindelig bankfinansiering, så de kan accelerere væksten i virksomheden.

Vækstlån til iværksættere er et supplement til iværksætterens øvrige finansiering. En forudsætning for lånet er, at iværksætteren opnår mindst 50 procent privat medfinansiering.

Vækstfondens iværksætterportefølje 2014-2017 er spredt i hele landet. 10 procent i Nordjylland, 25 procent i Midtjylland, 16 procent i Syddanmark, 6 procent på Sjælland og 43 procent i Hovedstadsområdet.