Liste over ventureinvesteringer i danske selskaber

Få et opdateret overblik over offentliggjorte venturinvesteringer i danske selskaber. Data stammer fra Pitchbook og Crunchbase samt diverse danske erhvervsmedier.

Målet med listen er, at give et up-to-date overblik over ventureinvesteringer i danske selskaber. Listen er baseret på en generel overvågning af markedet gennem fx Pitchbook og Crunchbase, men også diverse danske erhvervsmedier. Det betyder samtidig også, at listen ikke fanger investeringer der ikke er offentliggjort.

Der kan også være investeringer som vi af den ene eller anden grund ikke fanger, hvorfor vi opfordrer alle der er bekendte med investeringer som ikke er på listen til at skrive en mail til venturelisten@vf.dk.