Års- og halvårsrapporter

Første halvår 2019: Vækstfonden har fastholdt en høj finansieringsaktivitet, igangsat nye initiativer og realiseret et tilfredsstillende overskud i 1. halvår 2019 på 481 mio. kr.

Dansk økonomi fik en god start på 2019. Opsvinget er fortsat, og mange virksomheder har oplevet fremgang, men der begynder også at vise sig tegn på følgevirkningerne af usikre internationale forhold.

Vækstfondens portefølje består primært af små og mellemstore virksomheder, som for størstedelens vedkommende har haft fremgang. Således har Vækstfondens tre forretningsområder, VF Fonde, VF Venture og VF Udlån, alle oplevet høj aktivitet og betydelig investeringslyst i virksomhederne samtidig med tilfredsstillende finansielle resultater.

"Vækstfonden har i 1. halvår 2019 finansieret 425 virksomheder. Med et samlet finansieringsbeløb på 911 mio. kr. har Vækstfonden derigennem understøttet virksomhedernes muligheder for at skabe innovation, vækst og arbejdspladser i Danmark. Der er desuden iværksat nye initiativer og flere nye tiltag er under udvikling. Eksempelvis lancerede Vækstfonden sammen med Innovationsfonden i januar 2019 en række nye initiativer målrettet tidlige, vidensbaserede virksomheder. Sammen med business angels, private investorer og acceleratorer har vi i 1. halvår finansieret 26 virksomheder i den helt tidlige fase, og med en pipeline på flere hundrede virksomheder er der grobund for at fortsætte den stærke udvikling. Resultatet for 1. halvår 2019 på 481 mio. kr. er tilfredsstillende," udtaler Claus Gregersen, formand for Vækstfondens bestyrelse.

Hent rapporter